Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo gminne » Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/01/2012 09:46:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/01/2012 09:46:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/01/2012 09:46:36)
Uchwała Nr XII/90/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i nformacji do podatków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/01/2012 09:45:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/01/2012 09:45:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/01/2012 09:45:48)
Uchwała Nr XII/89/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 października 2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/122/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określającej zasady ustalenia i poboru oraz terminy pł
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/01/2012 09:44:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/01/2012 09:44:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/01/2012 09:44:18)
Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 października 2011 w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2012-2014
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/01/2012 09:43:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/01/2012 09:43:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/01/2012 09:43:38)
Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 października 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/01/2012 09:41:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/01/2012 09:41:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/01/2012 09:41:54)
Uchwała Nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (28/10/2009 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (29/12/2009 13:49:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (29/12/2009 13:49:50)
Uchwała Nr XXXI/176/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28.10.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (28/10/2009 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (29/12/2009 13:45:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (29/12/2009 13:45:07)
Uchwała Nr VII/33/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, zasad usytuowania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (30/04/2007 11:25:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (30/04/2007 11:37:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (03/07/2007 12:24:25)
Uchwała Nr VI/29/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 marca 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - letniskowej, siedliskowej i terenów rolnych we wsi Białokosz na obszarze działki o nr
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (18/04/2007 13:35:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (18/04/2007 13:44:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (03/07/2007 13:02:57)
Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 marca 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - letniskowej we wsi Mylin na obszarze działki o nr ewid.: 92/19
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (18/04/2007 13:29:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (18/04/2007 13:43:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (03/07/2007 13:04:39)
Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrzypsko Wielkie na rok 2007.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (26/01/2007 10:34:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (26/02/2007 11:21:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (03/07/2007 13:07:43)
Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (26/01/2007 09:03:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (26/02/2007 11:21:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (03/07/2007 13:08:43)
Uchwała Nr III/11/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (26/01/2007 09:00:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (26/02/2007 11:21:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (03/07/2007 13:09:31)
Uchwała Nr III/10/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (26/01/2007 08:57:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (26/02/2007 11:21:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (03/07/2007 13:10:29)
Uchwała Nr III/09/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (26/01/2007 08:54:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (26/02/2007 11:21:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (03/07/2007 13:11:13)
Uchwała Nr III/08/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (26/01/2007 08:51:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (26/02/2007 11:20:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (03/07/2007 13:11:54)
Uchwała Nr XLII/242/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 października 2006 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (14/02/2007 12:54:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (26/02/2007 11:16:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (03/07/2007 13:22:30)
Uchwała Nr XLII/240/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 października 2006 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Chrzypsko Wielkie z organizacjami pozarządowymi.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (14/02/2007 12:49:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (26/02/2007 11:14:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (03/07/2007 13:26:56)
Uchwała Nr XLI/238/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 września 2006 r.w sprawie wyrażenia opinii na temat celowości realizacji i dofinansowania zadań związanych z rekultywacją gruntów rolnych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Taberska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (14/02/2007 11:08:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (26/02/2007 11:09:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Taberska (14/02/2007 11:15:54)
Uchwała Nr XXXVIII/233/2006 Rady gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie do nieodpłatnego przejęcia przejęcia terenów pod boiska sportowe w Orlu Wielkim i w Białczu oraz zajętych po
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (14/02/2007 10:59:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (26/02/2007 11:05:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (03/07/2007 13:35:23)
Uchwała Nr XXXVIII/232/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 96/39/98 Zarządu Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału Gminy Chrzypsko Wielkie na okręgi wyborcze, ustaleni
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (14/02/2007 10:28:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (26/02/2007 09:41:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (03/07/2007 13:38:20)
Uchwała Nr XXXVIII/231/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 czerwca 2006 r.w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (14/02/2007 10:08:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (26/02/2007 09:39:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (03/07/2007 13:41:34)
Uchwała Nr XXXVIII/230/06 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (13/02/2007 14:23:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (26/02/2007 09:36:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (03/07/2007 13:43:42)
Uchwała Nr XXXVIII/229/06 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za świadczenia w przedszkolu w Chrzypsku Wielkim.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (13/02/2007 13:54:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (26/02/2007 09:30:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (03/07/2007 13:50:15)
Uchwała Nr XXXIII/202/05 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 06 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (23/02/2007 15:02:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (23/02/2007 22:01:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (03/07/2007 13:51:45)
Uchwała Nr XXXIII/200/05 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 06 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty za składowanie i oczyszczanie nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Chrzypsku Wielkim.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (23/02/2007 14:06:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (23/02/2007 14:06:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (03/07/2007 14:29:17)
Uchwała Nr XXXIII/199/05 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 06 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na wodę dostarczaną z komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (23/02/2007 14:01:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (23/02/2007 14:01:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (03/07/2007 15:01:14)
Uchwała Nr XXVII/162/05 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (23/02/2007 13:57:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (23/02/2007 13:57:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (04/07/2007 08:56:41)
Uchwała Nr XXVI/160/04 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 22 lutego 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Taberska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (23/02/2007 13:42:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (23/02/2007 13:42:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Taberska (23/02/2007 13:42:17)
Uchwała Nr XXIII/126/04 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 października 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzypsk
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (23/02/2007 13:38:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (23/02/2007 13:38:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (04/07/2007 08:58:25)
Uchwała Nr XXII/123/04 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (23/02/2007 13:26:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (23/02/2007 13:26:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (04/07/2007 08:59:57)
Uchwała Nr XX/120/04 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (23/02/2007 13:20:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (23/02/2007 13:21:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (04/07/2007 09:00:44)
Uchwała Nr XVII/105/04 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie ulg podatkowych w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Chrzypsko.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (23/02/2007 12:59:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (23/02/2007 12:59:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (04/07/2007 09:01:57)
Uchwała Nr VII/47/03 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie akceptacji zmiany charakteru gruntu rolnego na leśny.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Taberska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (23/02/2007 12:17:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (23/02/2007 12:50:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Taberska (23/02/2007 12:49:49)
Uchwała Nr VI/42/03 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (23/02/2007 12:13:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (23/02/2007 12:43:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (04/07/2007 09:04:44)
Uchwała Nr V/39/03 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (23/02/2007 12:05:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (23/02/2007 12:37:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (04/07/2007 09:07:33)
Uchwała Nr III/16/02 Rdy Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu , zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (23/02/2007 13:16:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (23/02/2007 13:16:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (04/07/2007 09:13:52)
Uchwała Nr XXXI/133/98 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 maja 1998 r.w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia i wynajmowania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz sprze
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (23/02/2007 11:47:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (23/02/2007 12:30:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (04/07/2007 09:14:52)
Uchwała Nr XI/38/85 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie do kategorii dróg gminnych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (23/02/2007 11:39:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (23/02/2007 12:30:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (04/07/2007 09:20:55)