Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wybory Samorządowe 2010

Wybory Samorządowe 2010

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

 

 

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

w Chrzypsku Wielkim

 

w dniach od 11 października 2010 r. do 27 października 2010 r.

w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Chrzypsko Wielkie i bezpośrednich wyborów wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  

 

 

 

od 11 października do 15 października 2010 r.      od godz. 1400 do godz. 1530

od 18 października do 19 października 2010 r.     od godz. 1400  do godz. 1530

od 20 października do 21 października 2010 r.     od godz. 1400  do godz. 1800

22 października 2010 r.                                         od godz. 1400 do godz. 2400

od 25 października do 26 października 2010 r.     od godz. 1400do godz. 1800

27 października 2010 r.                                         od godz. 1400 do godz. 2400

 

 

 

Adres siedziby Gminnej Komisji Wyborczej

Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie

Ul. Główna 15                 

Chrzypsko Wielkie

Sala Nr 9           Tel. 61/ 29 51 011

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/10/2010 08:59:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/10/2010 08:59:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/10/2010 08:59:16)
KALENDARZ WYBORCZY

KALENDARZ WYBORCZY
(głosowanie 21 listopada 2010 r.)

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

do 2 października 2010 r.

-        podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

 

-        zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 7 października 2010 r.

-        powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do 22 października 2010 r.

do godz. 2400

-        zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy

do 27 października 2010 r.

-        przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,

do godz. 2400

-        zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do 29 października 2010 r.

-        przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do 31 października 2010 r.

 

-        przyznanie przez komisarza wyborczego, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

-        podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 6 listopada 2010 r.

 

 

-        rozplakatowanie obwieszczeń:

a)      właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

b)      gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata,  nazwa partii politycznej, do której należy kandydat oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

od 6 listopada 2010 r.

-        nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

do 7 listopada 2010 r.

-        powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,

-        sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do 11 listopada 2010 r.

-        składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 16  listopada 2010 r.

-        składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy

19  listopada 2010 r. o godz. 2400

-        zakończenie kampanii wyborczej

20 listopada 2010 r.

-        przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

21 listopada 2010

godz. 800-2200

-        głosowanie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/10/2010 08:42:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/10/2010 08:42:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/10/2010 08:53:08)
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE z dnia 27 września 2010 r. w sprawie podziału Gminy Chrzypsko Wielkie na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wyborów wójta.

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

WÓJTA  GMINY  CHRZYPSKO  WIELKIE

 

z dnia 27 września 2010 r.

 

 

 

w sprawie podziału  Gminy Chrzypsko Wielkie  na  okręgi  wyborcze  w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy i  wyborów wójta.

 

 

 

         Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  oraz  o wyznaczonej  siedzibie  gminnej  komisji  wyborczej dla wyborów do rady gminy oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

 

 

Numer okręgu wyborczego

 

Granice  okręgu  wyborczego

 

 

Liczba radnych w  okręgu  wyborczym

 

1

sołectwo    Chrzypsko Wielkie

 

4

2

 sołectwo  Chrzypsko Małe ,

 sołectwo  Śródka -Strzyżmin 

 

1

3

sołectwo Łężce

sołectwo Łężeczki

 

3

4

sołectwo   Białcz

 

1

5

sołectwo Białokosz

sołectwo Białokoszyce

 

1

6

 sołectwo  Charcice

 

1

7

sołectwo   Gnuszyn

 

1

8

sołectwo Mylin

 

1

9

 sołectwo   Orle Wielkie

 

1

10

 sołectwo    Ryżyn

 

1

 

Siedziba  Gminnej  Komisji Wyborczej  znajduje się   w  Chrzypsku Wielkim

ul. Główna 15  ( budynek  Urzędu Gminy),pokój Nr 9,  tel. (061) 29 51 011.

 

Wójt                

Gminy Chrzypsko Wielkie

 /-/ Wiesław  Bobiarski   

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (01/10/2010 07:49:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/10/2010 07:49:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/10/2010 08:40:59)