Wyszukiwarka:

Rok 2010

Uchwała Nr III/18/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonych jako działki 134/2,137/5 i 136/2, położonych w miejscow
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (18/01/2011 10:11:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (18/01/2011 10:11:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (18/01/2011 10:11:12)
Uchwała Nr III/17/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie Nr XVIII/106/2008 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (18/01/2011 10:07:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (18/01/2011 10:07:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (18/01/2011 10:07:49)
Uchwała Nr III/16/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie Nr XVIII/106/2008 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (18/01/2011 10:06:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (18/01/2011 10:06:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (18/01/2011 10:06:43)
Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Chrzypsko Wielkie z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (18/01/2011 10:04:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (18/01/2011 10:04:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (18/01/2011 10:04:20)
Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2011
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (18/01/2011 09:37:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (18/01/2011 09:37:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (18/01/2011 09:37:51)
Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (18/01/2011 09:36:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (18/01/2011 09:36:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (18/01/2011 09:36:03)
Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (18/01/2011 09:31:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (18/01/2011 09:31:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (18/01/2011 09:31:22)
Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/235/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (18/01/2011 09:29:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (18/01/2011 09:29:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (18/01/2011 09:29:41)
Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (18/01/2011 09:27:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (18/01/2011 09:27:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (18/01/2011 09:27:17)
Uchwała Nr III/09/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (18/01/2011 09:24:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (18/01/2011 09:24:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (18/01/2011 09:24:24)
Uchwała Nr II/08/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (18/01/2011 09:16:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (18/01/2011 09:16:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (18/01/2011 09:16:41)
Uchwała Nr II/07/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie diet dla sołtysów
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (18/01/2011 09:12:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (18/01/2011 09:12:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (18/01/2011 09:12:50)
Uchwała Nr II/06/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (18/01/2011 09:10:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (18/01/2011 09:10:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (18/01/2011 09:10:44)
Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (07/12/2010 10:26:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (07/12/2010 10:26:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (07/12/2010 10:26:42)
Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Oświatowo - Społecznej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (07/12/2010 10:25:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (07/12/2010 10:25:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (07/12/2010 10:25:38)
Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Spraw Gospodarczych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (07/12/2010 10:24:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (07/12/2010 10:24:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (07/12/2010 10:24:42)
Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (07/12/2010 10:23:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (07/12/2010 10:23:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (07/12/2010 10:23:38)
Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (07/12/2010 10:22:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (07/12/2010 10:22:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (07/12/2010 10:22:35)