Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2006 r.
Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie kredytu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (26/01/2007 09:07:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (26/01/2007 10:40:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:28:35)
Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrzypsko Wielkie na rok 2007.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (26/01/2007 10:34:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (26/01/2007 10:48:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:29:12)
Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (26/01/2007 09:03:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (26/01/2007 09:03:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:29:48)
Uchwała Nr III/11/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (26/01/2007 09:00:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (26/01/2007 09:01:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:30:17)
Uchwała Nr III/10/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (26/01/2007 08:57:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (26/01/2007 08:58:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:31:13)
Uchwała Nr III/09/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (26/01/2007 08:54:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (26/01/2007 08:55:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:31:48)
Uchwała Nr III/08/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (26/01/2007 08:51:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (26/01/2007 08:52:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:32:30)
Uchwała Nr III/07/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (26/01/2007 10:21:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (26/01/2007 10:21:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:33:12)
Uchwała Nr III/06/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie diet dla sołtysów.
Treść Uchwały Nr III/06/2006 w formacie .pdf  - uchwała została uchylona
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (26/01/2007 08:48:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (23/02/2007 01:01:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:33:59)
Uchwała Nr III/05/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnym i sołtysom oraz określenia zasady zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (26/01/2007 09:59:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (04/02/2007 20:32:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:34:38)
Uchwała Nr II/04/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby, przedmiotu działania i składu osobowego stałych komisji Rady Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (07/02/2007 14:21:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (07/02/2007 14:22:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:35:10)
Uchwała Nr II/03/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (07/02/2007 14:17:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (07/02/2007 14:17:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:35:50)
Uchwała Nr II/02/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (07/02/2007 14:14:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (07/02/2007 14:14:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:36:22)
Uchwała Nr I/01/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (07/02/2007 14:11:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (07/02/2007 14:11:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:37:00)