Wyszukiwarka:

Budżet Gminy - 2012r.

Uchwała Nr XIV/106/2011 Rady gminy Chrzypsko wielkie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2012r.

 

Treść budżetu