Wyszukiwarka:

komunikaty

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia nr OS.D -7624/4/10 z dnia 09.08.2010 r.

Chrzypsko Wielkie 2010-08-09 r.

OS.D -7624/2/10

                                                                Pan    Zbigniew Hewusz


 

ZAWIADOMIENIE

 

                      Na podstawie  art.10 § 1  i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. NR 98 poz.1071 ze zmianami) oraz art. 38  i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227), podaje się do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia nr OS.D -7624/4/10 z dnia 09.08.2010 r., dla którego stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  polegającego na budowie  pomostu  rekreacyjnego o długości 25 m oraz wysokości nie większej niż 2,5 m na Jeziorze Wielkim w m . Mylin gm. Chrzypsko Wielkie .

Informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią  oraz z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w terminie 14 dni  od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia siedzibie Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie w pok. Nr 11  Drogi Nieruchomości Urzędu Gminy w Chrzypsku Wielkim ul. Główna 15; 64-412 Chrzypsko Wielkie.

 

 

 Sp. J. D.

  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/08/2010 09:16:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/08/2010 09:16:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/08/2010 09:18:02)
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia nr OS.D -7624/2/10 z dnia 05.05.2010 r.

Chrzypsko Wielkie 2010-08-05 r.

OS.D -7624/2/10

                                                                Pan Jerzy Jęch


 

ZAWIADOMIENIE

 

                      Na podstawie  art.10 § 1  i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. NR 98 poz.1071 ze zmianami) oraz art. 38  i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227), podaje się do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia nr OS.D -7624/2/10 z dnia 05.05.2010 r., dla którego stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  polegającego na budowie  pomostu  rekreacyjnego na Jeziorze Wielkim w miejscowość Mylin gm. Chrzypsko Wielkie.

Informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią  oraz z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w terminie 14 dni  od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia siedzibie Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie w pok. Nr 11  Drogi Nieruchomości Urzędu Gminy w Chrzypsku Wielkim ul. Główna 15; 64-412 Chrzypsko Wielkie.

 

 

 Sp. J. D.

 

Z u-p Wójta Gminy

mgr inż. Maria Taberska

 

  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/08/2010 09:15:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/08/2010 09:15:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/08/2010 09:17:45)
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia nr OS.D -7624/3/10 z dnia 09.08.2010 r.

Chrzypsko Wielkie 2010-08-09 r.

OS.D -7624/3/10

                                                                          Pan Józef  Juniewicz


 

ZAWIADOMIENIE

 

                      Na podstawie  art.10 § 1  i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. NR 98 poz.1071 ze zmianami) oraz art. 38  i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227),podaje się do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia nr OS.D -7624/3/10 z dnia 09.08.2010 r., dla którego stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  polegającego na budowie  pomostu wędkarsko- rekreacyjnego na Jeziorze Wielkim w miejscowość Mylin gm. Chrzypsko Wielkie.

Informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią  oraz z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w terminie 14 dni  od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia siedzibie Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie w pok. Nr 11  Drogi Nieruchomości Urzędu Gminy w Chrzypsku Wielkim ul. Główna 15; 64-412 Chrzypsko Wielkie.

 

 

 Sp. J. D.

   Z u-p Wójta Gminy

mgr inż. Maria Taberska

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/08/2010 09:13:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/08/2010 09:13:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/08/2010 09:17:28)
Obwieszczenie Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 19.05.2010r.

obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

 

 

OS. 7624 –1/ 10

Chrzypsko Wielkie, dnia 19.05.2010 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  CHRZYPSKO  WIELKIE

 

 

           Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. NR 98 poz.1071 ze zmianami) oraz art. 38  i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) ,

podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,

-  danych o decyzji OS.D-7624/1/10 z dnia 19.05.2010 r. o środowiskowych 

      uwarunkowaniach  zgody na  realizacje przedsięwzięcia , dla którego stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a polegającego na :

ponownym uruchomieniu powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego z udokumentowanego i eksploatowanego złoża „ ŁĘŻCE I ”

 

wydanej dla inwestora – Rutkowscy s.c. Dorota i Sławomir Rutkowscy Wielkawieś ul. św. Rocha 11 ,64-320 Buk .

W związku z powyższym  istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacja sprawy  oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Chrzypsku Wielkim  .


Publicznie Dostępny Wykaz Danych jest dostępny:

-          w pok. Nr 11  Drogi Nieruchomości Urzędu Gminy w Chrzypsku Wielkim

      (ul. Główna 15; 64-412 Chrzypsko Wielkie,

-          na stronie internetowej  : www.chrzypsko.pl

w  Biuletynie Informacji Publiczne

- zakładka : jak załatwić sprawę/ Ochrona środowiska/ komunikaty .

 

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Bobiarski

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (19/05/2010 14:48:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/05/2010 17:48:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/05/2010 17:51:53)
Obwieszczenie Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 18 stycznia 2008 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Bobiarski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (18/01/2008 14:33:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (18/01/2008 14:33:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (19/05/2011 14:01:44)
Obwieszczenie Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 22 marca 2007 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Taberska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (26/03/2007 12:18:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (26/03/2007 12:18:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Taberska (26/03/2007 12:18:21)
Obwieszczenie Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 15 stycznia 2007 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Taberska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (26/03/2007 12:15:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (26/03/2007 12:16:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Taberska (26/03/2007 12:15:40)