Wyszukiwarka:

Budżet Gminy - 2009 r.

 

Uchwała Nr XXII/133/2008

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 16 grudnia 2008 r

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2009 r.

 

Treść uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik Nr 1 do uchwały

Załącznik Nr 2 do uchwały

Załącznik Nr 3 do uchwały

Załącznik Nr 4 do uchwały

Załącznik Nr 5 do uchwały

Załącznik Nr 6 do uchwały

Załącznik Nr 7 do uchwały