Wyszukiwarka:

Rok 2008

Uchwała Nr XXIII/136/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2008 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (10/06/2009 08:52:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 08:52:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 08:52:16)
Uchwała Nr XXIII/135/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie u traty mocy obowiązującej Uchwały Nr XVII/98/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2008 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (10/02/2009 08:54:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 08:58:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 08:58:51)
Uchwała Nr XXII/134/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2008 r
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (07/01/2009 10:40:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (07/01/2009 10:40:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (07/01/2009 10:40:24)
Uchwała Nr XXII/133/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2009 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (06/01/2009 12:38:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (17/06/2009 12:44:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (17/06/2009 12:44:49)
Uchwała Nr XXII/129/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (07/01/2009 10:32:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (07/01/2009 10:32:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (07/01/2009 10:33:47)
Uchwała Nr XXII/128/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (07/01/2009 10:29:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (07/01/2009 10:29:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (07/01/2009 10:30:17)
Uchwała Nr XXII/126/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009 – 2012
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (07/01/2009 10:25:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (07/01/2009 10:25:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (07/01/2009 10:25:34)
Uchwała Nr XXII/125/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (07/01/2009 10:21:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (07/01/2009 10:21:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (07/01/2009 10:26:17)
Uchwała Nr XXI/124/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2008 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (04/11/2008 11:02:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (04/11/2008 11:02:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (04/11/2008 11:03:36)
Uchwała Nr XXI/123/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2008 roku w sprawie: określająca zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (04/11/2008 10:52:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (04/11/2008 10:52:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (04/11/2008 11:03:44)
Uchwała Nr XXI/122/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2008 roku w sprawie: określająca zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty od posiadania psów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (04/11/2008 10:51:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (04/11/2008 10:51:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (04/11/2008 11:03:53)
Uchwała Nr XXI/121/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2008 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (04/11/2008 10:50:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (04/11/2008 10:50:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (04/11/2008 11:04:04)
Uchwała Nr XXI/120/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2008 roku w sprawie: określenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (04/11/2008 10:49:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (04/11/2008 10:49:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (04/11/2008 11:04:12)
Uchwała Nr XXI/119/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2008 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (04/11/2008 10:48:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (04/11/2008 10:48:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (04/11/2008 11:04:19)
Uchwała Nr XXI/118/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2008 roku W Sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (04/11/2008 10:46:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (04/11/2008 10:46:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (04/11/2008 11:04:29)
Uchwała Nr XX/117/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2008 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (24/10/2008 09:58:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (24/10/2008 09:58:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:06:12)
Uchwała Nr XX/116/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Odnowy Miejscowości Charcice”
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (20/10/2008 08:37:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (20/10/2008 08:37:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:06:37)
Uchwała Nr XX/115/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Odnowy Miejscowości Chrzypsko Wielkie”
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (20/10/2008 08:35:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (20/10/2008 08:35:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:06:49)
Uchwała Nr XX/114/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Odnowy Miejscowości ŁęŜce”
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (20/10/2008 08:33:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (20/10/2008 08:33:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:07:07)
Uchwała Nr XX/113/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Odnowy Miejscowości Gnuszyn”
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (20/10/2008 08:32:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (20/10/2008 08:32:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:07:18)
Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Odnowy Miejscowości Mylin”
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (20/10/2008 08:30:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (20/10/2008 08:30:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:07:29)
Uchwała Nr XX/ 111/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat celowości realizacji i dofinansowania zadań związanych z rekultywacją gruntów rolnych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (20/10/2008 08:26:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (20/10/2008 08:26:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:07:38)
Uchwała Nr XX/110/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uznania skargi złożonej przez Pana Stefana Jędrasia na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim za bezzasadną.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (20/10/2008 08:49:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (20/10/2008 08:49:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:07:46)
Uchwała Nr XIX/109/2008 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 21 sierpnia 2008 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (20/10/2008 08:47:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (20/10/2008 08:47:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:07:56)
Uchwała Nr XVIII/108/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2008 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (24/10/2008 09:47:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (24/10/2008 09:47:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:08:04)
Uchwała Nr XVIII/107/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie: zasad wydzierżawiania w drodze ustnego przetargu nieruchomości przeznaczonej pod żwirownię w miejscowości Łężce na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (19/08/2008 13:42:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (19/08/2008 13:42:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:08:12)
Uchwała Nr XVIII/106/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 czerwca2008 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (19/08/2008 13:44:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (19/08/2008 13:44:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:08:21)
Uchwała Nr XVIII/105/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (19/08/2008 13:45:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (19/08/2008 13:45:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:08:41)
Uchwała Nr XVIII/104/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie : kontroli prawidłowości działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (19/08/2008 13:42:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (19/08/2008 13:42:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:08:59)
Uchwała Nr XVIII/103/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawan
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (19/08/2008 13:37:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (19/08/2008 13:37:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:09:12)
Uchwała Nr XVIII/102/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (19/08/2008 08:56:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (19/08/2008 08:56:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:09:25)
Uchwała Nr XVIII/101/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia miejscowości spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (19/08/2008 08:54:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (19/08/2008 08:54:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:09:37)
Uchwała Nr XVIII/100/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (19/08/2008 13:30:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (19/08/2008 13:30:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:05:12)
Uchwała Nr XVII/99/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2008 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (24/10/2008 09:40:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (24/10/2008 09:40:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:04:58)
Uchwała Nr XVII/98/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie kredytu na modernizację dróg gminnych w obrębie Chrzypsko Wielkie – Chrzypsko Małe – Gnuszyn.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (04/11/2008 10:11:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (04/11/2008 10:11:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (04/11/2008 10:11:38)
Uchwała Nr XVII/97/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie absolutorium za rok 2007.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (04/11/2008 10:09:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (04/11/2008 10:09:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (04/11/2008 10:09:10)
Uchwała Nr XVII/96/2008 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 28 kwietnia 2008 r. W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (19/08/2008 13:25:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (19/08/2008 13:25:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (19/08/2008 13:34:48)
Uchwała Nr XVII/95/2008 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 28 kwietnia 2008 r. W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (19/08/2008 13:21:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (19/08/2008 13:21:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (19/08/2008 13:34:25)
Uchwała Nr XVII/94/2008 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 28 kwietnia 2008 r. W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (19/08/2008 13:17:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (19/08/2008 13:17:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (19/08/2008 13:17:21)
Uchwała Nr XVII/93/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim.

 

Treść uchwały - uchwała została uchylona

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (28/05/2008 09:41:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (28/05/2008 09:41:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (28/05/2008 13:05:29)
Uchwała Nr XVII/92/2008 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 28 kwietnia 2008 r. W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (19/08/2008 08:46:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (19/08/2008 08:46:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (19/08/2008 08:50:39)
Uchwała Nr XVI/91/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2008 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (24/10/2008 09:35:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (24/10/2008 09:35:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 09:35:50)
Uchwała Nr XVI/90/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 luty 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (16/04/2008 09:47:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (16/04/2008 09:47:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:04:13)
Uchwała Nr XVI/89/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 lutego 2008 r.w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Oświatowo - Społecznej na rok 2008.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (16/04/2008 09:55:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (16/04/2008 09:55:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:04:04)
Uchwała Nr XVI/88/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 lutego 2008 r.w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Spraw Gospodarczych na rok 2008.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (16/04/2008 09:52:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (16/04/2008 09:52:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (24/10/2008 10:03:57)