Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr XLII/242/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 października 2006 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (14/02/2007 12:54:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (14/02/2007 12:56:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:40:10)
Uchwała Nr XLII/240/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 października 2006 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Chrzypsko Wielkie z organizacjami pozarządowymi.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (14/02/2007 12:49:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (14/02/2007 12:50:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:40:52)
Uchwała Nr XLI/239/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2006 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (19/02/2007 09:35:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (19/02/2007 09:35:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:41:47)
Uchwała Nr XLI/238/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 września 2006 r.w sprawie wyrażenia opinii na temat celowości realizacji i dofinansowania zadań związanych z rekultywacją gruntów rolnych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Taberska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (14/02/2007 11:08:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (14/02/2007 11:38:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Taberska (14/02/2007 11:15:54)
Uchwała Nr XXXX/237/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2006 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (19/02/2007 09:28:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (19/02/2007 09:29:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:42:35)
Uchwała Nr XXXIX/236/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2006 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (19/02/2007 09:06:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (19/02/2007 09:07:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:44:29)
Uchwała Nr XXXIX/235/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie kredytu na modernizację drogi Białcz - Ryżyn.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (19/02/2007 08:44:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (19/02/2007 08:45:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:45:25)
Uchwała Nr XXXVIII/234/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2006 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (15/02/2007 08:35:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (15/02/2007 08:37:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:46:02)
Uchwała Nr XXXVIII/233/2006 Rady gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie do nieodpłatnego przejęcia przejęcia terenów pod boiska sportowe w Orlu Wielkim i w Białczu oraz zajętych po
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (14/02/2007 10:59:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (14/02/2007 13:05:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:46:38)
Uchwała Nr XXXVIII/232/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 96/39/98 Zarządu Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału Gminy Chrzypsko Wielkie na okręgi wyborcze, ustaleni
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (14/02/2007 10:28:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (14/02/2007 13:02:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:47:20)
Uchwała Nr XXXVIII/231/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 czerwca 2006 r.w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (14/02/2007 10:08:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (14/02/2007 13:01:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:48:18)
Uchwała Nr XXXVIII/230/06 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (13/02/2007 14:23:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (14/02/2007 10:04:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:49:03)
Uchwała Nr XXXVIII/229/06 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za świadczenia w przedszkolu w Chrzypsku Wielkim.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (13/02/2007 13:54:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (13/02/2007 13:54:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:53:33)
Uchwała Nr XXXVII/228/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2006 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (15/02/2007 08:24:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (15/02/2007 08:26:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:54:23)
Uchwała Nr XXXVII/227/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie absolutorium za rok 2005.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (15/02/2007 08:18:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (15/02/2007 08:19:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:55:02)
Uchwała Nr XXXVI/226/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2006 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (15/02/2007 08:06:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (15/02/2007 08:09:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:55:40)
Uchwała Nr XXXVI/225/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie kredytu na sfinansowanie zadań bieżących.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (15/02/2007 08:14:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (15/02/2007 08:15:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:56:20)
Uchwała Nr XXXVI/224/06 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 03 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/158/2005 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku n
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (13/02/2007 13:45:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (13/02/2007 13:45:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:58:03)
Uchwała Nr XXXVI/223/06 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 03 kwietnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z zajęć dydaktycznych dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim.
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (13/02/2007 13:38:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (13/02/2007 13:48:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:58:46)
Uchwała Nr XXXV/221/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2006 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (15/02/2007 07:55:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (15/02/2007 07:57:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:59:28)
Uchwała Nr XXXV/220/06 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy na rok 2006.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (12/02/2007 15:49:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (13/02/2007 13:31:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 15:00:41)
Uchwała Nr XXXV/219/06 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (12/02/2007 15:09:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (12/02/2007 15:09:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 15:01:48)
Uchwała Nr XXXV/218/06 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (12/02/2007 15:05:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (12/02/2007 15:06:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 15:03:02)
Uchwała Nr XXXV/217/06 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (12/02/2007 15:01:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (12/02/2007 15:02:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 15:04:21)
Uchwała Nr XXXV/216/06 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (12/02/2007 14:58:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (12/02/2007 14:58:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 15:05:23)
Uchwała Nr XXXV/215/06 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (12/02/2007 14:52:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (12/02/2007 14:52:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 15:06:56)