Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wybory do Sejmu i Senatu 2009

Wybory do Sejmu i Senatu 2009

Informacja - spis wyborców

I N F O R M A C J A

 

        Zgodnie z §13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 62, poz. 583 ze zmianami) Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie informuje, że:

- spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie
   Gminy Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15, pokój Nr     w
   godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 800 do 1600,
   wtorek – piątek od 730 do 1530) do dnia 4 czerwca 2009 r.

- spis wyborców udostępniany jest na pisemny wniosek
   zainteresowanego (wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie
   Gminy – pokój Nr i na stronie internetowej
  
www.chrzypsko.pl w Biuletynie Informacji Publicznej)

 

 

 

                                                                              Wójt

                                                             Gminy Chrzypsko Wielkie

                                                               /-/ Wiesław Bobiarski

 

 

________________________________________________________

Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (26/05/2009 12:25:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (26/05/2009 12:25:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (05/05/2010 09:30:45)
Obwieszczenie - składy obwodowych komisji

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.48 ust.8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości składy obwodowych komisji wyborczych powołanych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

 

I.                   Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Chrzypsko Wielkim

(Siedziba komisja -  sala widowiskowa przy Gminnej Bibliotece Publicznej)

L. p

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Pełniona funkcja w komisji

1.

Pospieszna Krystyna

Chrzypsko Wielkie  

Przewodnicząca komisji

2.

Rembacz Ewa

Chrzypsko Wielkie

Zastępca przewodniczącego komisji

3.

Drobnik Jan

Chrzypsko Wielkie

Członek komisji

4.

Jabłońska Barbara

Mościejewo

Członek komisji

5.

Kaczmarek Hanna

Ryżyn

Członek komisji

6.

Kamyszek Marzena

Chrzypsko Wielkie

Członek komisji

7.

Żubik Anna

Chrzypsko Wielkie

Członek komisji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.                Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Chrzypsko Wielkim

(Siedziba komisji -  Środowiskowy Dom Samopomocy)

 

L. p

Imię i Nazwisko

 Miejsce zamieszkania

Pełniona funkcja w komisji

1.

Dubkiewicz Alina

Chrzypsko Wielkie

Przewodnicząca komisji

2.

Sułek Grzegorz

Chrzypsko Wielkie

Zastępca przewodniczącego komisji

3.

Dorna Ryszard

Chrzypsko Wielkie

Członek komisji

4.

Gierczyńska Honorata

Charcice

Członek komisji

5.

Robak Kinga

Białokosz

Członek komisji

6.

Skłucka Elżbieta

Chrzypsko Wielkie

Członek komisji

7.

Stęsik Ilona

Baborówko

Członek komisji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.       Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Łężeczkach

            (Siedziba komisji -  Dom Pomocy Społecznej)

 

L. p

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Pełniona funkcja w komisji

1.

Piechowiak Maria

Orle Wielkie

Przewodnicząca komisji

2.

Barańska Jolanta

Łężeczki

Zastępca przewodniczącego komisji

3.

Górniak Joanna

Chrzypsko Wielkie

Członek komisji

4.

Kurowska Elżbieta

Łężce

Członek komisji

5.

Łączkowski Maciej

Ryżyn

Członek komisji

6.

Statucki Henryk

Chrzypsko Wielkie

Członek komisji

7.

Taberski Tomasz

Chrzypsko Wielkie

Członek komisji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (18/05/2009 09:28:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (18/05/2009 09:28:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (05/05/2010 09:30:17)
Obwieszczenie - obwody głosowania

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 4 maja 2009  r.

 

Na podstawie art. 44 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze zmianami)  podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 

Nazwa i numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

 Obwód Głosowania Nr 1
 w Chrzypsku Wielkim

 

 sołectwo Chrzypsko Wielkie,

 sołectwo Chrzypsko Małe,

 sołectwo Łężce,

 sołectwo Łężeczki,

 sołectwo Śródka-Strzyżmin,

 (wsie Śródka, Strzyżmin)

 

 Sala widowiskowa przy       Gminnej Bibliotece Publicznej,

 ul. Główna 22,

 Chrzypsko Wielkie

 

 Obwód Głosowania Nr 2
 w Chrzypsku Wielkim

 

sołectwo Białcz,

sołectwo Białokosz,

sołectwo Białokoszyce,

sołectwo Charcice,

sołectwo Gnuszyn,

sołectwo Mylin,

sołectwo Orle Wielkie,

sołectwo Ryżyn,

 

 Środowiskowy Dom
 Samopomocy,
 ul. Główna 16

 Chrzypsko Wielkie

 

 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

 

 Obwód Głosowania Nr 3
 w Łężeczkach

 

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach

 

 Dom Pomocy Społecznej,

 Łężeczki 40

 

Lokale wyborcze w dniu 7 czerwca 2009 r. czynne będą od godziny 8:00 do 22:00

 

                                                                                             Wójt

                                                                                                             Gminy Chrzypsko Wielkie

                                                                                         /-/ Wiesław Bobiarski

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (07/05/2009 12:13:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (07/05/2009 12:14:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (05/05/2010 09:29:53)