Wyszukiwarka:

Rok 2007

Uchwała Nr XV/83/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (17/01/2008 00:58:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (17/01/2008 00:58:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (17/01/2008 00:58:11)
Uchwała Nr XV/82/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2007 rok.
Uchwała Nr XV/81/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2008 r.
Uchwała Nr XV/80/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr VIII/41/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie ...

Uchwała Nr XV/80/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr VIII/41/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie kredytu lub pożyczki na inwestycję w zakresie gospodarki wodnej ściekowej.

Treść

Uzasadnienie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (17/01/2008 00:40:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (17/01/2008 00:40:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (17/01/2008 00:40:55)
Uchwała Nr XV/79/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr IV/18/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie kredytu

Uchwała Nr XV/79/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr IV/18/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie kredytu na sfinansowanie zadań bieżących.

Treść Uchwały

Uzasadnienie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (17/01/2008 00:54:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (17/01/2008 00:54:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (17/01/2008 00:54:27)
Uchwała Nr XV/78/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Łężcach składającej sie z działki nr 134/2 i nr 137/5 oraz najmu części działki nr 136/2 w Łężcach.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/01/2008 14:24:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (23/01/2008 14:24:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (23/01/2008 14:24:41)
Uchwała Nr XV/77/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rązwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/01/2008 14:54:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (23/01/2008 14:54:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (23/01/2008 14:54:08)
Uchwała Nr XV/76/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania i wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Chrzypsku Wilekim.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/01/2008 14:12:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (23/01/2008 14:12:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (23/01/2008 14:12:07)
Uchwała Nr XV/75/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę dostarczaną z komunalnych urządzeń zaopatrywania w wodę na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.

 

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/01/2008 14:43:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (23/01/2008 14:46:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (23/01/2008 14:46:37)
Uchwała Nr XIV/74/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (16/01/2008 22:56:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (16/01/2008 23:02:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (17/01/2008 00:42:54)
Uchwała Nr XIV/73/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Treść Uchwały

Uzasadnienie

 

Wszytskie pliki w formacie .pdf

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (17/01/2008 00:31:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (17/01/2008 00:32:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (17/01/2008 00:32:14)
Uchwała Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 grudnia 2007 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/60/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/01/2008 08:54:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (23/01/2008 08:54:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (23/01/2008 08:54:59)
Uchwała Nr XIV/70/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 grudnia 2007 w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za świadczenie w przedszkolu w Chrzypsku Wilekim.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/01/2008 08:50:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (23/01/2008 08:50:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (23/01/2008 08:50:59)
Uchwała Nr XIV/69/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 grudnia 2007 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i określenia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowyc
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/01/2008 08:45:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (23/01/2008 08:46:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (23/01/2008 08:46:54)
Uchwała Nr XIV/68/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 grudnia 2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Chrzypsko Wielkie o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/01/2008 08:39:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (23/01/2008 08:39:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (23/01/2008 08:40:44)
Uchwała Nr XIV/67/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 grudnia 2007 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warukni przyznawania nauczycielom dodatków.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/01/2008 08:33:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (23/01/2008 08:33:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (23/01/2008 08:33:15)
Uchwała Nr XIII/65/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:36:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:36:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:36:03)
Uchwała Nr XIII/64/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:33:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:33:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:37:36)
Uchwała Nr XIII/63/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia stawek opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Chrzypsko
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:31:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:31:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:31:18)
Uchwała Nr XIII/62/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:28:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:28:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:28:34)
Uchwała Nr XIII/61/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:26:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:26:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:26:43)
Uchwała Nr XIII/60/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:24:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:24:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:24:50)
Uchwała Nr XIII/59/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:19:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:19:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (14/11/2007 08:22:32)
Uchwała Nr XIII/58/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat celowości realizacji i dofinansowania zadań związanych z rekultywacją gruntów rolnych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (06/11/2007 09:15:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (06/11/2007 09:15:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (06/11/2007 09:16:18)
Uchwała Nr XII/57/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (11/10/2007 11:21:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (11/10/2007 11:30:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 11:30:19)
Uchwała Nr XII/56/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 września 2007r. w sprawie wyboru ławników na okres kadencji 2008-2011
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (24/10/2007 14:38:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (24/10/2007 14:38:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:47:49)
Uchwała Nr XII/55/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 września 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami osobowymi
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (24/10/2007 22:03:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (24/10/2007 22:04:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:48:06)
Uchwała Nr XII/54/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr VIII/40/2007 r. z 24 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby, przedmiotu działania i składu osobowego stałych komisji Rady Gminy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (24/10/2007 22:11:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (24/10/2007 22:12:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:46:35)
Uchwała Nr XII/53/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

Treść Uchwały

Uzasadnienie do Uchwały

 

wszystkie pliki w formacie .pdf

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (11/10/2007 11:10:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (11/10/2007 11:11:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 11:40:16)
Uchwała Nr XI/52/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 września 2007r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy społecznej w Łężeczkach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:34:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:34:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:34:54)
Uchwała Nr X/51/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2007 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (10/10/2007 15:46:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (10/10/2007 15:47:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:58:59)
Uchwała Nr X/50/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie kredytu na modernizację dróg

 

Treść Uchwały

Uzasadnienie do Uchwały

 

wszystkie pliki w formacie .pdf

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (11/10/2007 11:02:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (11/10/2007 11:02:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 11:02:35)
Uchwała Nr X/49/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie upoważnienia Wójta do złożenia oświadczenia Stowarzyszeniu Pomocy Seniorom „Maior Polonia” o odwołaniu darowizny
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (24/10/2007 22:15:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (24/10/2007 22:16:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:49:03)
Uchwała Nr X/48/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie zawarcia umowy najmu części działki nr 136/2 w Łężcach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:30:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:30:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:30:17)
Uchwała Nr IX/47/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2007 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (10/10/2007 15:37:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (10/10/2007 15:38:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:57:22)
Uchwała Nr IX/46/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia umowy najmu części działki nr 136/2 w Łężcach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:17:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:17:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:49:54)
Uchwała Nr IX/45/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Chrzypsko

Treść Uchwały

Uzasadnienie do Uchwały

 

wszystkie pliki w formacie .pdf

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (27/07/2007 10:34:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:36:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:58:08)
Uchwała Nr IX/44/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie opracowania projektu dokumentacji przetargowej dla zamówienia publicznego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:09:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:09:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:10:48)
Uchwała Nr IX/43/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie warunków umowy ze Starostwem Międzychodzkim
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:03:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:03:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:13:17)
Uchwała Nr VIII/42/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 czerwca 2007 r w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2007 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (12/07/2007 10:49:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (12/07/2007 11:18:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:45:59)
Uchwała Nr VIII/41/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie kredytu lub pożyczki na inwestycję

Treść Uchwały

Uzasadnienie do Uchwały

 

wszystkie pliki w formacie .pdf

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:29:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:30:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:55:39)
Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Olejnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (02/05/2007 08:54:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (02/05/2007 08:54:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (02/05/2007 08:54:40)
Uchwała Nr VIII/40/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia liczby, przedmiotu działania i składu osobowego stałych komisji Rady Gminy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (24/10/2007 22:24:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (24/10/2007 22:25:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:51:14)
Uchwała Nr VIII/39/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/03/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 06 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (24/10/2007 22:28:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (24/10/2007 22:28:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (25/10/2007 12:51:42)
Uchwała Nr VIII/38/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (12/07/2007 14:15:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (12/07/2007 14:21:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:47:34)
Uchwała Nr VIII/37/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Marka Ruckiego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (12/07/2007 13:12:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (12/07/2007 14:06:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:46:51)
Uchwała Nr VII/32/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie absolutorium za rok 2006.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Olejnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (02/05/2007 08:48:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (02/05/2007 08:48:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (02/05/2007 08:48:03)
Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych Dyrektora Przedszkola w Chrzypsku Wielkiem.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (30/04/2007 11:33:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (30/04/2007 11:34:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:54:13)
Uchwała Nr VII/34/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych Dyrektora i Wicedyrektora Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkiem.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (30/04/2007 11:31:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (30/04/2007 11:31:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:53:07)
Uchwała Nr VII/33/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, zasad usytuowania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (30/04/2007 11:25:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (30/04/2007 11:26:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:51:19)
Uchwała Nr VI/31/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (12/04/2007 14:21:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (12/04/2007 14:22:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:50:00)
Uchwała Nr VI/30/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 marca 2007r. w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Ryszarda Dornę na działalność wójta Gminy Chrzypsko Wielkie za bezzasadną.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (29/03/2007 13:34:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (29/03/2007 14:52:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:45:07)
Uchwała Nr VI/29/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 marca 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - letniskowej, siedliskowej i terenów rolnych we wsi Białokosz na obszarze działki o nr
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (18/04/2007 13:35:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (19/04/2007 09:37:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:44:27)
Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 marca 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - letniskowej we wsi Mylin na obszarze działki o nr ewid.: 92/19
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (18/04/2007 13:29:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (19/04/2007 09:36:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:43:53)
Uchwała Nr VI/27/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2007 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (12/04/2007 12:57:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (30/04/2007 11:19:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:43:17)
Uchwała Nr VI/26/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie określenia procedury rozpatrywania, zakresu i formy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie za rok budżetowy oraz procedury rozpatrywania
Uchwała Nr VI/26/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie określenia procedury rozpatrywania, zakresu i formy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie za rok budżetowy oraz procedury rozpatrywania, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie za I półrocze roku budżetowego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (12/04/2007 14:09:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (12/04/2007 14:28:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:41:59)
Uchwała Nr VI/25/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 marca 2007r. w sprawie: powiadomienia sekretarza Gminy Chrzypsko Wielkie o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpra
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (29/03/2007 13:26:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (29/03/2007 14:51:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Olejnik (11/10/2007 10:39:39)
Uchwała Nr V/24/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 8 marca w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy na rok 2007.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (29/03/2007 14:22:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (29/03/2007 14:23:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:03:17)
Uchwała Nr V/23/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 08 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 .
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (29/03/2007 09:11:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (29/03/2007 09:11:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:03:56)
Uchwała Nr V/22/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie diet dla sołtysów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (29/03/2007 09:05:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (29/03/2007 14:57:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:05:21)
Uchwała Nr V/21/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (29/03/2007 09:02:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (29/03/2007 14:54:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:07:26)
Uchwała Nr IV/20/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Michalaka
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (26/02/2007 15:15:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (26/02/2007 15:20:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:08:49)
Uchwała Nr IV/19/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 07 lutego 2007 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Chrzypsko Wielkie do składu Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (26/02/2007 15:06:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (26/02/2007 15:07:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:10:17)
Uchwała Nr IV/18/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie kredytu na sfinansowanie zadań bieżących.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (26/02/2007 11:12:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (26/02/2007 11:14:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:10:51)
Uchwała Nr IV/17/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie kredytu na inwestycje w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Olejnik (26/02/2007 11:07:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Olejnik (26/02/2007 11:08:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (02/07/2007 14:16:16)
Uchwała Nr IV/16/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 7 luty 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2007 rok.