Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XL/238/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (25/11/2010 09:31:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (25/11/2010 09:31:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (25/11/2010 09:31:14)
Uchwała Nr XL/237/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyrażenia opinii na temat celowości realizacji dofinansowania zadań związanych z rekultywacją gruntów rolnych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (25/11/2010 09:29:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (25/11/2010 09:29:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (25/11/2010 09:29:15)
Uchwała Nr XL/236/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (25/11/2010 09:27:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (25/11/2010 09:27:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (25/11/2010 09:27:21)
Uchwała Nr XL/235/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (25/11/2010 09:23:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (25/11/2010 09:23:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (25/11/2010 09:23:28)
Uchwała Nr XXXIX/234/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (25/11/2010 09:21:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (25/11/2010 09:21:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (25/11/2010 09:21:06)
Uchwała Nr XXXIX/233/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Poznaniu na sfinansowanie części wydatków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (25/11/2010 09:19:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (25/11/2010 09:19:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (25/11/2010 09:19:20)
Uchwała Nr XXXIX/232/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie kredytu na sfinansowanie części wydatków w ramach inwestycji pn."Modernizacja stacji uzdatniania wody w Chrzypsku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (25/11/2010 09:15:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (25/11/2010 09:15:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (25/11/2010 09:15:56)
Uchwała Nr XXXIX/231/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 września 2010r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały XXXV212/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie poż
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (25/11/2010 09:10:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (25/11/2010 09:10:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (25/11/2010 09:10:38)
Uchwała Nr XXXIX/230/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (25/11/2010 09:06:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (25/11/2010 09:06:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (25/11/2010 09:06:54)
Uchwała Nr XXXIX/229/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi 1744P Izdebno-Charcice-Chrzypsko Wielkie na...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (25/11/2010 09:04:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (25/11/2010 09:04:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (25/11/2010 09:04:25)
Uchwała Nr XXXVIII/228/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (25/11/2010 08:54:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (25/11/2010 08:54:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (25/11/2010 08:57:43)
Uchwała Nr XXXVII/227/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 13:32:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 13:32:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 13:32:44)
Uchwała Nr XXXVII/226/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze roku budżetowego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 13:30:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 13:30:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 13:30:58)
Uchwała Nr XXXVI/225/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie absolutorium za rok 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 13:28:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 13:28:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 13:33:21)
Uchwała Nr XXXVI/224/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 13:26:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 13:26:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 13:33:09)
Uchwała Nr XXXVI/223/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 13:24:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 13:24:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 13:24:23)
Uchwała Nr XXXVI/222/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (06/08/2010 14:11:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (06/08/2010 14:11:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (06/08/2010 14:11:40)
Uchwała Nr XXXVI/221/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Chrzypsko Wielkie na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 13:21:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 13:21:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 13:21:35)
Uchwała Nr XXXVI/220/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 13:18:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 13:18:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 13:18:33)
Uchwała Nr XXXVI/219/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 13:14:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 13:14:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 13:14:41)
Uchwała Nr XXXVI/218/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 13:12:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 13:12:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 13:12:50)
Uchwała Nr XXXVI/217/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie, na działce nr ewid.:265 we wsi Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 13:11:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 13:11:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 13:11:08)
Uchwała Nr XXXVI/216/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie, na działce nr ewid.:439/9 i 439/10 we wsi Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 13:10:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 13:10:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 13:10:03)
Uchwała Nr XXXVI/215/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 13:07:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 13:07:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 13:07:46)
Uchwała Nr XXXV/214/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 13:01:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 13:01:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 13:01:21)
Uchwała Nr XXXV/213/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie kredytu na sfinansowanie części wydatków w ramach inwestycji pn."Zagospodarowanie plaży wraz z budową muszli koncert
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 12:52:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 12:52:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 12:52:04)
Uchwała Nr XXXV/212/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW inwestycji pn."Zagospodarowanie plaży wraz z
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 12:49:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 12:49:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 12:49:40)
Uchwała Nr XXXV/211/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW inwestycji pn."Modernizacja stacji uzdatniania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 12:47:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 12:47:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 12:47:33)
Uchwała Nr XXXV/210/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 12:30:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 12:30:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 12:30:33)
Uchwała Nr XXXV/209/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 12:28:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 12:28:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 12:28:13)
Uchwała Nr XXXV/208/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie upoważnienia wójta do określenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń..
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 12:26:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 12:26:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 12:26:21)
Uchwała Nr XXXV/207/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 12:23:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 12:23:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 12:23:39)
Uchwała Nr XXXV/206/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk, a t
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 12:21:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 12:21:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 12:21:29)
Uchwała Nr XXXV/205/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 12:18:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 12:18:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 12:18:00)
Uchwała Nr XXXIV/204/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 12:13:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 12:13:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 12:14:58)
Uchwała Nr XXXIV/203/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Oświatowo-Społecznej na 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 12:11:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 12:11:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 12:11:46)
Uchwała Nr XXXIV/202/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Spraw Gospodarczych na 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 12:07:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 12:07:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 12:07:37)
Uchwała Nr XXXIV/201/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (04/08/2010 12:05:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (04/08/2010 12:05:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (04/08/2010 12:05:59)