Wyszukiwarka:

Rok 2011

Uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2012 r
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (17/01/2012 08:41:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (17/01/2012 08:41:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (17/01/2012 12:29:38)
Uchwała Nr XIV/105/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2012-2020
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (17/01/2012 08:36:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (17/01/2012 08:36:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (17/01/2012 12:26:42)
Uchwała Nr XIV/104/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian do budżetu gminy Chrzypsko Wielkie na 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/01/2012 09:19:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/01/2012 09:19:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/01/2012 09:19:16)
Uchwała Nr XIV/103/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 listopada 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/01/2012 09:02:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/01/2012 09:02:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/01/2012 09:02:20)
Uchwała Nr XIV/103/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 listopada 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/01/2012 09:02:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/01/2012 09:02:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/01/2012 09:02:47)
Uchwała Nr XIV/102/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/96/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 listopada 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/01/2012 08:58:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/01/2012 08:58:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/01/2012 08:58:02)
Uchwała Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2010 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/01/2012 08:55:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/01/2012 08:55:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/01/2012 08:55:51)
Uchwała Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z 29 grudnia 2011r. w sprawie: opinii dotyczącej obszarów utworzenia Sierakowskiego Praku Krajobrazowego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/01/2012 08:52:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/01/2012 08:52:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/01/2012 08:52:53)
Uchwała Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z 29 grudnia 2011r. w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/01/2012 08:48:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/01/2012 08:48:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/01/2012 08:48:26)
Uchwała Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 w Chrzypsku Wielkim
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (19/12/2011 11:05:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (19/12/2011 11:05:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (19/12/2011 11:05:26)
Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia samodzielnej jednostki organizacyjnej Gminy, ŚDS w Chrzypsku Wielkim
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (19/12/2011 10:59:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (19/12/2011 10:59:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (19/12/2011 10:59:49)
Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (19/12/2011 10:55:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (19/12/2011 10:55:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (19/12/2011 10:55:55)
Uchwała Nr XIII/95/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (19/12/2011 10:47:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (19/12/2011 10:47:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (19/12/2011 10:47:45)
Uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę z dopłatą nierchomości stanowiącej własności osoby fizycznej na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (19/12/2011 10:38:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (19/12/2011 10:38:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (19/12/2011 10:38:46)
Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 października 2011 w sprawe zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (19/12/2011 10:31:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (19/12/2011 10:31:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (19/12/2011 10:31:34)
Uchwała Nr XII/92/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie linii kolejowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (05/12/2011 12:51:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (05/12/2011 12:51:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (05/12/2011 12:51:24)
Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (05/12/2011 10:45:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (05/12/2011 10:45:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (05/12/2011 10:45:39)
Uchwała Nr XII/90/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i nformacji do podatków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (05/12/2011 10:43:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (05/12/2011 10:43:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (05/12/2011 10:43:02)
Uchwała Nr XII/89/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 października 2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/122/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określającej zasady ustalenia i poboru oraz terminy pł
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (01/12/2011 08:38:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (01/12/2011 08:38:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (01/12/2011 08:38:10)
Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 października 2011 w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2012-2014
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (01/12/2011 08:26:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (01/12/2011 08:26:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (01/12/2011 08:26:54)
Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 października 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (01/12/2011 08:06:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (01/12/2011 08:06:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (01/12/2011 08:23:10)
Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 października 2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (30/11/2011 14:43:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (30/11/2011 14:43:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (01/12/2011 08:22:37)
Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2012-2014
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (30/11/2011 14:37:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (30/11/2011 14:37:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (01/12/2011 08:21:29)
Uchwała Nr XI/84/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (17/10/2011 08:33:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (17/10/2011 08:33:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (01/12/2011 08:19:07)
Uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2011-2015
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (13/10/2011 14:57:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (13/10/2011 14:57:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (01/12/2011 08:17:45)
Uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat celowości realizacji i dofinansowania zadań związanych z rekultywacją gruntów rolnych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (13/10/2011 14:59:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (13/10/2011 14:59:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (30/11/2011 07:44:28)
Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 27 września 2011 r. zniechania prac nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowanian przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (13/10/2011 12:01:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (13/10/2011 12:01:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (30/11/2011 07:42:06)
Uchwała Nr X/80/2011 Rady Gminy chrzypsko Wielkie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (17/10/2011 08:31:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (17/10/2011 08:31:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (01/12/2011 08:15:12)
Uchwała Nr X/79/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji Herbu i Flagi
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (13/10/2011 11:35:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (13/10/2011 11:35:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (29/11/2011 21:12:09)
Uchwała Nr X/78/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji Statutowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (13/10/2011 11:26:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (13/10/2011 11:26:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (29/11/2011 21:07:15)
Uchwała Nr X/77/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (17/10/2011 08:21:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (17/10/2011 08:21:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (29/11/2011 21:01:35)
Uchwała Nr X/76/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/58/11 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (13/10/2011 11:24:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (13/10/2011 11:24:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (29/11/2011 20:59:20)
Uchwała Nr X/75/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały nr VIII/57/11 Rady gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2011 r
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (13/10/2011 11:22:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (13/10/2011 11:22:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (29/11/2011 20:45:07)
Uchwała Nr X/74/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (17/10/2011 08:16:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (17/10/2011 08:16:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (30/11/2011 11:34:46)
Uchwała Nr X/73/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegunwykonania budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (13/10/2011 11:00:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (13/10/2011 11:00:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (29/11/2011 20:37:54)
Uchwała Nr X/72/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2011r. w sprawie zatwierdzenia projektu do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego do projektu...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (13/10/2011 10:56:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (13/10/2011 10:56:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (29/11/2011 20:34:30)
Uchwała Nr X/71/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (13/10/2011 10:54:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (13/10/2011 10:54:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (29/11/2011 20:24:32)
Uchwała Nr IX/70/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2011r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (26/07/2011 09:14:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (26/07/2011 09:14:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (26/07/2011 09:14:23)
Uchwała Nr IX/69/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym wolnych lokali mieszkaniowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (26/07/2011 09:05:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (26/07/2011 09:05:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (26/07/2011 09:05:55)
Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (26/07/2011 09:03:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (26/07/2011 09:03:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (26/07/2011 09:03:07)
Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru klubów i żłobków dziecięcych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (26/07/2011 09:00:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (26/07/2011 09:00:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (26/07/2011 09:00:02)
Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (26/07/2011 08:56:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (26/07/2011 08:56:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (26/07/2011 08:56:33)
Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych w prawo własności nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (26/07/2011 08:50:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (26/07/2011 08:50:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (26/07/2011 08:50:31)
Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (20/07/2011 12:49:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (20/07/2011 12:49:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (17/01/2012 10:40:03)
Uchwała Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzeni sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie za 2010 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (20/07/2011 12:47:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (20/07/2011 12:47:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (17/01/2012 10:40:45)
Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (20/07/2011 12:44:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (20/07/2011 12:44:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (17/01/2012 10:41:13)
Uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/209/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (20/07/2011 12:41:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (20/07/2011 12:41:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (17/01/2012 10:41:47)
Uchwała Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (20/07/2011 12:38:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (20/07/2011 12:38:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (17/01/2012 10:42:13)
Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia projektu pt. " Nasza szkoła-nasza szansa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (20/07/2011 12:35:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (20/07/2011 12:35:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (17/01/2012 10:42:39)
Uchwała Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi składowania i oczyszczania nieczystości płynnych na oczyszczalnia ścieków w Chrzypsku Wielkim.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (20/07/2011 12:33:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (20/07/2011 12:33:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (17/01/2012 10:43:22)
Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazwy "Komunalnego Zakładu Budżetowego w Chrzypsku Wielkim" oraz zmiany Statutu Komunalnego Zakładu budżetowego w Chrzypsku Wielkim.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (20/07/2011 12:30:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (20/07/2011 12:30:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (17/01/2012 10:43:44)
Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wieloletnie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (20/07/2011 12:26:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (20/07/2011 12:26:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (17/01/2012 10:50:35)
Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (20/07/2011 12:16:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (20/07/2011 12:16:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (17/01/2012 10:52:36)
Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (20/07/2011 12:12:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (20/07/2011 12:12:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (17/01/2012 10:53:14)
Uchwała Nr VII/53/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (20/07/2011 12:07:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (20/07/2011 12:07:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (26/07/2011 08:07:50)
Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (20/07/2011 12:00:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (20/07/2011 12:00:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (20/07/2011 12:04:35)
Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia programu gospodarczego pn. "Plan Odnowy Miejscowości Chrzypsko Wielkie"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (20/07/2011 11:35:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (20/07/2011 11:35:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (26/07/2011 08:09:30)
Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia programu gospodarczego pn. "Plan odnowy Miejscowości Ryżyn".
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (20/07/2011 11:32:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (20/07/2011 11:32:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (26/07/2011 08:11:41)
Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2011-2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (20/07/2011 11:28:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (20/07/2011 11:28:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (26/07/2011 08:13:14)
Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie części wydatków w r
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (20/07/2011 11:18:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (20/07/2011 11:18:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (26/07/2011 08:15:56)
Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie kredytu na sfinansowanie części wydatków w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chrzypsku Wielkim".
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (20/07/2011 11:13:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (20/07/2011 11:13:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (26/07/2011 08:18:19)
Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 15:00:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 15:00:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 15:00:38)
Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Chrzypsko Wielkie do składu Rady Społecznej Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 14:59:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 14:59:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 14:59:11)
Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za składowanie i oczyszczanie nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Chrzypsku Wielkim
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 14:56:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 14:56:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 14:56:46)
Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na wodę dostarczaną z komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 14:54:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 14:54:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 14:54:13)
Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 14:51:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 14:51:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 14:51:32)
Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację inwestycji pn. "Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1742P Kaczlin-Ryżyn-Lutom na
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 14:48:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 14:48:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 14:48:28)
Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na udrożnienie i oczyszczenie rzeki Oszczenicy od zastawki w miejscowości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 14:43:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 14:43:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 14:43:24)
Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia statuetki i uchwalenie Regulaminu przyznawania statuetki "Złota Sielawa"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 14:39:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 14:39:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 14:39:24)
Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowe
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 14:34:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 14:34:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 14:34:22)
Uchwała Nr V/37/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 14:29:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 14:29:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 14:29:15)
Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 14:27:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 14:27:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 14:27:07)
Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zgłoszenia uczestnictwa sołectw w Programie "Wielkopolska Odnowa Wsi"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 14:25:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 14:25:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 14:25:02)
Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie części wydatków w ra
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 14:21:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 14:21:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 14:21:00)
Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie kredytu na sfinansowanie części wydatków w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chrzypsku Wielkim"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 14:16:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 14:16:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 14:16:45)
Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie kredytu na sfinansowanie części wydatków w ramach inwestycji pn. "Remont i wyposażenie centrów kulturalnych - świetlic.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 14:12:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 14:12:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 14:12:35)
Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW inwestycji pn. "Remont i wyposażenie centrów...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 14:09:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 14:09:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 14:09:10)
Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie pożyczki z budżetu państwa
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 14:04:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 14:04:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 14:04:42)
Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2011-2016
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 13:56:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 13:56:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 13:56:58)
Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Międzychodzkiemu na przebudowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1747P w miejscowości Orle Wielkie na długości 76 m
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 13:30:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 13:30:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 13:30:07)
Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie włączenia Przedszkola "U Reksia" w Chrzypsku Wielkim do Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 13:25:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 13:25:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 13:25:22)
Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 13:21:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 13:21:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 13:30:19)
Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę z dopłatą nieruchomości stanowiących własność Gminy Chrzypsko Wielkie na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 13:18:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 13:18:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 13:18:27)
Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 13:12:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 13:12:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 13:12:52)
Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (12/05/2011 13:06:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (12/05/2011 13:06:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (12/05/2011 13:06:42)
Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2011-2016
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/03/2011 11:05:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/03/2011 11:05:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/03/2011 11:06:42)
Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy na rok 2011
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/03/2011 11:03:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/03/2011 11:03:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/03/2011 11:03:03)
Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryf na dostawę wody, składowanie i oczyszczanie nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Chrzypsku Wielkim
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/03/2011 11:01:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/03/2011 11:01:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/03/2011 11:01:34)
Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Chrzypsko Wielkie na lata 2011-2014
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/03/2011 10:59:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/03/2011 10:59:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/03/2011 10:59:00)