Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Oferty pracy » Wyniki naboru

Wyniki naboru

Informacja o naborze na wolne stanowsko urzędnicze -Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (17/01/2012 08:07:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (17/01/2012 08:07:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (17/01/2012 08:07:55)
Informacja o naborze na wolne stanowsko urzędnicze -starszego specjalisty- asystenta ds. księgowych w Urzędzie Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/12/2011 13:05:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/12/2011 13:05:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/12/2011 13:05:44)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor ds. podatków, opłat i działalności gospodarczej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (07/09/2011 09:11:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (07/09/2011 09:11:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (07/09/2011 09:11:40)
Wyniki naboru na zastępstwo na stanowisko Samodzielny Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (06/04/2011 07:56:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (06/04/2011 07:56:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (06/04/2011 07:56:17)
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze  

 

 

Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie informuje, że w wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na  wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy  Chrzypsko Wielkie  ul. Główna 15, do zatrudnienia na stanowisku

 

Inspektora ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy unijnych

wybrany został Pan Jacek Szeligowski, zamieszkały Kwilcz.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Pan Jacek Szeligowski posiada wykształcenie wyższe  - Akademia Rolnicza we Wrocławiu, wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami samorządów terytorialnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem technologii informacyjnych oraz studia podyplomowe w zakresie auditingu energetycznego i certyfikacji energetycznej budynków oraz szereg kursów specjalistycznych i szkoleń.

W trakcie rozmów wykazał  się wysoką znajomością zagadnień z zakresu zamówień publicznych i programów unijnych. Ważnym atutem kandydata jest posiadanie  9 – letniego  stażu pracy w jednostkach samorządowych.

         Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia
i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat  zaprezentował  najwyższe   umiejętności zawodowe.

                                                                                            Wójt

                                                                              Gminy Chrzypsko Wielkie

 

                                                                               /-/ Edmund Ziółek

                                                           

Chrzypsko Wielkie, dnia 29 marca 2011 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (31/03/2011 15:12:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (31/03/2011 15:12:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (31/03/2011 15:12:06)
Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze NA ZASTĘPSTWO

Ogłoszenie

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze NA ZASTĘPSTWO

 

 

Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie informuje, że w wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na  stanowisko urzędnicze na zastępstwo w Urzędzie Gminy  Chrzypsko Wielkie  ul. Główna 15, do zatrudnienia na stanowisku

 

młodszego referenta    ds.  sekretariatu, kadr i oświaty

wybrana została Pani Karolina Nęcka, zamieszkała Sieraków.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Pani Karolina Nęcka spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu.  

Posiada wykształcenie wyższe  - stosunki międzynarodowe-w specjalności dyplomacja i negocjacje międzynarodowe, 2 – letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Ponadto ukończyła kurs  w zakresie „ Zarządzania sekretariatem. Kluczowe umiejętności współczesnej asystentki- sekretarki”.  W trakcie rozmów wykazała się wysoką znajomością zagadnień z zakresu prawa pracy i oświaty. Ponadto posiada umiejętność pracy w programach TALES i KADRY, co wykazała w części praktycznej. Ważnym atutem kandydatki jest 5- miesięczny staż pracy w Urzędzie Gminy w Chrzypsku Wielkim na stanowisku administracyjnym. 

          Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wyżej wymieniona kandydatka zaprezentowała najwyższe   umiejętności zawodowe.

                                                                                            Wójt

                                                                              Gminy Chrzypsko Wielkie

                                                                               /-/ Wiesław Bobiarski

                                                            

Chrzypsko Wielkie, dnia 6 września 2010 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (15/09/2010 08:43:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (15/09/2010 08:43:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (15/09/2010 08:43:19)
Wyniki naboru na zastępstwo pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim

 

OGŁOSZENIE

 

o wyniku naboru na zastępstwo pracownika socjalnego

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim

 

 

 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim informuje, że w wyniku naboru na zastępstwo pracownika socjalnego wybrana została

 Pani Elżbieta Karge-Obrocka zamieszkała w Chrzypsku Wielkim.

 

Uzasadnienie:

 

Pani Elżbieta Karge-Obrocka jako jedyna spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, wieloletnie doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej oraz wiedzę specjalistyczną niezbędną do wykonywania zadań na w/w stanowisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Kierownik

                                                                                 Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                            Maria Nowak

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Chrzypsko Wielkie, dnia 7 lipiec 2010 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (08/07/2010 08:14:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (19/07/2010 08:14:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (19/07/2010 08:15:46)
Wyniki naboru na wolne stanowisko- młodszego referenta ds. informatyki i promocji gminy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Bobiarski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (12/10/2009 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (12/10/2009 13:18:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (19/07/2010 08:14:41)
Wyniki naboru na stanowisko podinspektor d/s wymiaru podatków i opłat oraz ewidencji działalności gospodarczej

 

Wyniki

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (05/01/2009 11:32:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (05/01/2009 11:32:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (05/01/2009 11:32:25)
Wyniki naboru na stanowisko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzypsku Wielkim

 

Wyniki

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (05/01/2009 11:30:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (05/01/2009 11:30:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (05/01/2009 11:30:55)
Wyniki naboru na stanowisko INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

Informacja o wyniku wyboru

 

na wolne stanowiska 

 

Instruktora terapii zajęciowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim .

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim  informuje , że w wyniku zakończenia procedury naboru  na stanowisko Instruktora terapii zajęciowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim został wybrany

 

Pan   Piotr  Piechota  zamieszkały  we Wronkach

 

Uzasadnienie  dokonanego wyboru :

 

 O wyborze kandydata na stanowisko stanowisko Instruktora terapii zajęciowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim zadecydowały   kwalifikacje   , niezbędne  do wykonywania powierzonych obowiązków , tym samym spełniając wymagania niezbędne  i dodatkowe ,  określone w regulaminie naboru  na w/w stanowisko .

 

Chrzypsko Wielkie  , dnia 15.12.2008 r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminy Chrzypsko Wielkie

/-/ Maria Nowak

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (22/12/2008 10:54:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (22/12/2008 10:54:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (22/12/2008 10:54:02)
Wyniki naboru na wolne stanowisko samodzielnego referenta w GOPS, ŚDS w Chrzypsku Wielkim
 

Informacja o wyniku wyboru

na wolne stanowisko

 

samodzielnego referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim .

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim  informuje , że w wyniku zakończenia procedury naboru  na stanowisko samodzielnego referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim  została wybrana

 

Pani Justyna  Grzebieta zamieszkała  w Sierakowie

Uzasadnienie  dokonanego wyboru :

 

O wyborze kandydata na stanowisko samodzielnego referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna  , w toku której  Pani Justyna Grzebieta wykazała  się oczekiwaną wiedzą jaka jest niezbędna do wykonywania powierzonych obowiązków , tym samym spełniając wymagania niezbędne  i dodatkowe ,  określone w regulaminie naboru  na w/w stanowisko .

 

Chrzypsko Wielkie  , dnia 04.07.2007 r.

 

Kierownik 

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Chrzypsku wielkim

/-/  Grzegorz Deska

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Grzegorz Deska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (04/07/2007 13:38:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (04/07/2007 13:40:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (06/01/2009 07:53:54)
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Główny Księgowy OPS Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Elżbieta Karge-Obrocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (29/05/2007 13:08:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (29/05/2007 13:09:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (29/05/2007 13:08:51)
Wyniki naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Taberska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (21/05/2007 11:53:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (21/05/2007 11:53:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Taberska (21/05/2007 11:53:28)
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Taberska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (20/02/2007 09:25:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (20/02/2007 09:26:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Taberska (20/02/2007 09:26:41)