Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wybory Prezydenckie 2010

Wybory Prezydenckie 2010

Dopisani do spisu wyborców w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania

Wyborcy w obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz za granicą i na polskich statkach morskich w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania mogą być dopisani do spisu wyborców na własny wniosek.

Oznacza to, że głosować w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy mogą:

1)     przebywający czasowo poza miejscem zameldowania na pobyt stały, w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy,

2)     przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali

3)     żołnierze i funkcjonariusze odbywający służbę poza miejscem stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 czerwca 2010 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (23/06/2010 08:23:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (23/06/2010 08:23:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (23/06/2010 08:23:40)
Obwieszczenie - obwody głosowania

OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  CHRZYPSKO   WIELKIE

z  dnia  11 maja 2010 r.

 

            Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  27  września 1990 r. o wyborze  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 47,  poz. 544  ze zmianami)   podaję do  publicznej wiadomości  informację  o  numerach i  granicach  obwodów  głosowania oraz siedzibach  obwodowych  komisji  wyborczych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie:

 

Nazwa i numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej Komisji Wyborczej

 

Obwód Głosowania Nr 1 w Chrzypsku Wielkim

sołectwo Chrzypsko Wielkie,

sołectwo Chrzypsko Małe,

sołectwo Łężce,

sołectwo Łężeczki,

sołectwo Śródka-Strzyżmin,

(wsie Śródka, Strzyżmin)

 

Sala widowiskowa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrzypsku Wielkim

ul. Główna 22

 

Obwód Głosowania Nr 2 w Chrzypsku Wielkim

sołectwo Białcz,

sołectwo Białokosz,

sołectwo Białokoszyce,

sołectwo Charcice,

sołectwo Gnuszyn,

sołectwo Mylin,

sołectwo Orle Wielkie,

sołectwo Ryżyn,

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w  Chrzypsku Wielkim ul. Główna 16

 

(lokal przystosowany dla osób 
  niepełnosprawnych)

Obwód Głosowania Nr 3 w Łężeczkach

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach

Dom Pomocy Społecznej

Łężeczki 40

 

INFORMACJA  DODATKOWA :

1.     Lokale wyborcze w dniu 20 czerwca 2010  r. czynne będą od godziny 600 do 2000.

2.     Spis wyborców będzie  udostępniany, do wglądu w Urzędzie Gminy w Chrzypsku Wielkim ul. Główna 15, pokój Nr 14,  od dnia 7 czerwca 2010 r., w  godzinach  urzędowania tj. od poniedziałku do piątku - od 730 do 1530.

 

 

 

                                                                                                               Wójt

                                                                                              Gminy  Chrzypsko  Wielkie

                                                                                                /-/ Wiesław  Bobiarski

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (11/05/2010 13:01:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (11/05/2010 13:01:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (19/05/2010 12:25:16)