Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XXXIII/200/2009 Rady gminy Chrzypsko wielkie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/02/2010 12:25:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/02/2010 12:25:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/02/2010 12:25:19)
Uchwała Nr XXXIII/199/2009 Rady gminy Chrzypsko wielkie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2009r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/02/2010 12:23:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/02/2010 12:23:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/02/2010 12:23:59)
Uchwała Nr XXXIII/198/2009 Rady gminy Chrzypsko wielkie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych oraz określenia dochodów, które mogą być gromadzone przez Przedszkole "U Reksia" w Chrzypsku Wielkim.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/02/2010 12:22:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/02/2010 12:22:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/02/2010 12:22:44)
Uchwała Nr XXXIII/197/2009 Rady gminy Chrzypsko wielkie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/02/2010 12:21:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/02/2010 12:21:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/02/2010 12:21:02)
Uchwała Nr XXXIII/196/2009 Rady gminy Chrzypsko wielkie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/02/2010 12:18:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/02/2010 12:18:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/02/2010 12:18:57)
Uchwała Nr XXXIII/195/2009 Rady gminy Chrzypsko wielkie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia oceny aktualności Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/02/2010 12:16:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/02/2010 12:16:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/02/2010 12:50:40)
Uchwała Nr XXXIII/194/2009 Rady gminy Chrzypsko wielkie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Chrzypsko Wielkie z organizacjami pozarządowymi.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/02/2010 12:14:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/02/2010 12:14:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/02/2010 12:14:55)
Uchwała Nr XXXII/193/2009 Rady gminy Chrzypsko wielkie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/02/2010 12:07:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/02/2010 12:07:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/02/2010 12:07:15)
Uchwała Nr XXXII/192/2009 Rady gminy Chrzypsko wielkie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2009r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/02/2010 12:05:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/02/2010 12:05:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/02/2010 12:05:58)
Uchwała Nr XXXII/191/2009 Rady gminy Chrzypsko wielkie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/02/2010 12:03:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/02/2010 12:03:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/02/2010 12:03:45)
Uchwała Nr XXXI/190/2009 Rady gminy Chrzypsko wielkie z dnia 28 października 2009r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzypsku Wielkim
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/12/1999 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (01/12/2009 11:01:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (01/12/2009 11:01:03)
Uchwała Nr XXXI/189/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2009r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/12/1999 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:58:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:58:18)
Uchwała nr XXXI/188/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2009r. w sprawie wyrażenia opiinii na temat celowości realizacji i dofinansowania zadań związanych z rekultywacją gruntów rolnych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/12/1999 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:48:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:48:56)
Uchwała nr XXXI/187/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/150/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią grunt
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/12/1999 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:38:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:38:11)
Uchwała nr XXXI/186/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/156/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią grunt
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/12/1999 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:35:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:35:52)
Uchwała nr XXXI/185/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/155/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią grunt
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/12/1999 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:33:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:33:04)
Uchwała nr XXXI/184/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/154/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią grunt
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/12/1999 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:30:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:30:42)
Uchwała nr XXXI/183/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/153/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią grunt
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/12/1999 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:27:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:27:23)
Uchwała nr XXXI/182/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/152/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią grunt
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/12/1999 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:24:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:24:52)
Uchwała nr XXXI/181/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/151/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/12/1999 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:21:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:21:53)
Uchwała nr XXXI/180/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/03 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 10 czerwca 2003r. w sprawie określenia statutów sołectw na terenie gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/12/1999 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:10:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:16:43)
Uchwała nr XXXI/179/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za składowanie i oczyszczanie nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Chrzypsku Wielkim
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/12/1999 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:02:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (01/12/2009 10:02:06)
Uchwała Nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (23/11/2009 08:35:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (23/11/2009 08:35:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (23/11/2009 08:35:01)
Uchwała nr XXXI/178/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na wodę dostarczaną z komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Jurgowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (23/12/1999 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (01/12/2009 09:13:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (01/12/2009 09:56:52)
Uchwała Nr XXXI/176/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (23/11/2009 08:32:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (23/11/2009 08:32:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (23/11/2009 08:33:38)
Uchwała Nr XXX/175/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (07/10/2009 08:32:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (07/10/2009 08:32:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (07/10/2009 08:32:36)
Uchwała Nr XXX/174/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia Gmina Chrzypsko Wielkie do Stowarzyszenia Lakalna Grupa Rybacka pod nazwą "Obra - Warta".
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (07/10/2009 08:27:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (07/10/2009 08:27:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (07/10/2009 08:32:26)
Uchwała Nr XXX/173/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (07/10/2009 08:25:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (07/10/2009 08:25:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (07/10/2009 08:25:12)
Uchwała Nr XXIX/172/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (07/10/2009 08:35:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (07/10/2009 08:35:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (07/10/2009 08:35:18)
Uchwała Nr XXIX/171/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (07/10/2009 09:02:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (07/10/2009 09:02:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (07/10/2009 09:02:13)
Uchwała Nr XXIX/170/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie kredytu na modernizację nawierzchni ulicy Szkolnej w Chrzypsku Wielkim.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (07/10/2009 09:00:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (07/10/2009 09:00:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (07/10/2009 09:00:28)
Uchwała Nr XXIX/169/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie kredytu na modernizację łącznika między ulicą Główną, a ulicą Szkolną w Chrzypsku Wielkim.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (07/10/2009 08:57:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (07/10/2009 08:57:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (07/10/2009 08:57:58)
Uchwała Nr XXIX/168/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Chrzypsko Wielkie kredytu na wykopanie studni nr 3 w Białczu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/07/2009 12:21:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/07/2009 12:21:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (07/10/2009 08:20:57)
Uchwała Nr XXIX/167/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/07/2009 11:28:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/07/2009 11:28:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/07/2009 11:29:05)
Uchwała Nr XXIX/166/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 czerwca 2009 r. W sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/07/2009 11:31:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/07/2009 11:31:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/07/2009 11:31:19)
Uchwała Nr XXIX/165/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 czerwca 2009 r. W sprawie: upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/07/2009 12:18:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/07/2009 12:18:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/07/2009 12:19:16)
UCHWAŁA nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie: zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Chrzypsko Wielkie .
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (22/06/2009 12:31:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (22/06/2009 12:31:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (22/06/2009 12:31:01)
Uchwała Nr XXVI/163/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2009 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (05/05/2009 09:23:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 09:26:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 09:26:53)
Uchwała Nr XXVI/162/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie absolutorium za rok 2008.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (06/05/2009 09:28:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 09:28:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 09:28:42)
UCHWAŁA NR XXVI/161/2009 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (22/06/2009 12:28:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (22/06/2009 12:28:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (22/06/2009 12:34:12)
Uchwała Nr XXVI/160/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia sposobu podziału środków oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom placówek oświatowych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (10/06/2009 11:10:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 11:10:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 11:10:28)
Uchwała Nr XXVI/159/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom w Gminie Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (10/06/2009 11:15:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 11:15:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (22/06/2009 12:22:51)
Uchwała Nr XXVI/158/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (10/06/2009 11:07:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 11:07:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 11:07:03)
Uchwała Nr XXV/157/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2009 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (26/03/2009 09:18:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 09:22:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 09:22:06)
UCHWAŁA NR XXV/156/2009 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE z dnia 18.03.2009 r. w sprawie : sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Chrzypsko Wielkie .
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (24/03/2009 10:35:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 10:37:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 10:37:09)
UCHWAŁA NR XXV/155/2009 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE z dnia 18.03.2009 r. w sprawie : sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Chrzypsko Wielkie .
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (24/03/2009 10:34:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 10:35:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 10:35:26)
UCHWAŁA NR XXV/154/2009 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE z dnia 18.03.2009 r. w sprawie : sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Chrzypsko Wielkie .
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (24/03/2009 10:32:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 10:33:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 10:33:46)
UCHWAŁA NR XXV/153/2009 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE z dnia 18.03.2009 r. w sprawie : sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Chrzypsko Wielkie .
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (24/03/2009 10:30:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 10:31:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 10:31:47)
UCHWAŁA NR XXV/152/2009 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE z dnia 19.03.2009 r. w sprawie : sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Chrzypsko Wielkie .
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (24/03/2009 10:28:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 10:29:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 10:29:55)
UCHWAŁA NR XXV/151/2009 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE z dnia 18.03.2009 r. w sprawie : sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (24/03/2009 10:25:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 10:27:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 10:27:39)
UCHWAŁA NR XXV/150/2009 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE z dnia 18.03.2009 r w sprawie : sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Chrzypsko Wielkie .Uchwała Nr XXIV/140/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wiel
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (24/03/2009 10:23:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 10:24:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 10:24:45)
Uchwała Nr XXV/149/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie : uchylenia uchwały Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 16 października 2001r. Nr XXVII/170/2001
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (10/06/2009 11:03:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 11:03:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 11:03:26)
Uchwała Nr XXV/148/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w ŁęŜeczkach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (10/06/2009 11:08:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 11:08:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 11:08:30)
Uchwała Nr XXV/147/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (10/06/2009 11:13:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 11:13:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 11:13:33)
U C H W A Ł A NR XXV/146/2009 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 18 marca 2009 r. W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (22/06/2009 12:21:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (22/06/2009 12:21:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (22/06/2009 12:21:44)
U C H W A Ł A NR XXV/145 /2009 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 18 marca 2009 r. W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (22/06/2009 12:20:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (22/06/2009 12:20:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (22/06/2009 12:20:30)
Uchwała nr XXV/144/2009 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-letniskowej we wsi Mylin na obszarze działki o nr ewid.: 90
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (22/06/2009 12:17:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (22/06/2009 12:17:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (22/06/2009 12:17:36)
Uchwała nr XXV/143/2009 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-letniskowej we wsi Chrzypsko Małe na obszarze działki o nr ewid.: 135/24
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (22/06/2009 12:13:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (22/06/2009 12:13:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (22/06/2009 12:13:41)
Uchwała Nr XXIV/142/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2009 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (10/04/2009 09:05:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 09:16:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 09:16:14)
Uchwała Nr XXIV/141/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna przez skazanego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (10/06/2009 11:01:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 11:01:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 11:01:08)
Uchwała Nr XXIV/140/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych oraz określenia dochodów, które mogą być gromadzone przez Zespół Szkół w Chrzypsku Wielkim
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (24/02/2009 09:29:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 09:31:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 09:31:04)
U C H W A Ł A Nr XXIV/139/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie : uchwalenia planu pracy Komisji Oświatowo – Społecznej na rok 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (10/06/2009 10:52:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 10:52:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 10:52:09)
U C H W A Ł A Nr XXIV/138/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie : uchwalenia planu pracy Komisji Spraw Gospodarczych na rok 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (10/06/2009 10:50:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 10:50:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 10:50:23)
U C H W A Ł A Nr XXIV/137/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie : uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (10/06/2009 10:46:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/06/2009 10:46:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/06/2009 10:46:21)